Normativa

INTRODUCCIÓ

Què és la Llar d'Infants?
La Llar d'Infants és un centre educatiu on pares, mares i educadores ajuden a l'infant a desenvolupar la seva personalitat plenament i de manera harmònica, en un ambient de llibertat i autonomia.TRETS D'IDENTITAT

1)OPCIÓ CONFESSIONAL
La nostra Llar és aconfessional. Celebrem les Festes com a tradició popular i no com a religioses. Respectem les diferents ideologies de les famílies, sempre i quan no distorsionin el bon funcionament de la Llar.

2) LLENGUA D'APRENENTATGE
Seguint les pautes que dóna el Departament d'Educació de la Generalitat, la llengua vehicular de la Llar és el català.

3) METODOLOGIA
La nostra Llar té en compte i respecta la diversitat dels infants. Els aprenentatges que fan els/les nens/es van lligats a l'entorn natural i sòcio-cultural on ens trobem. També tenim en compte els seus coneixements previs, a partir dels quals proposem activitats diferents. Procurem que els aprenentatges siguin significatius i funcionals. Mitjançant els procediments potenciem el desenvolupament progressiu de l'infant tenint en compte factors com la motivació, la iniciativa...
Els aprenentatges s'adquireixen mitjançant la globalització i amb varietat d'experiències i materials. Busquem l'equilibri entre la varietat i la repetició i es manté la rigurositat en els plantejaments i la flexibilitat en les actuacions, repectant la continuitat dels aprenentatges.

4) COEDUCACIÓ
A la nostra Llar no es fan diferències de cap tipus entre nens i nenes. Eduquem coeducant.

5) MODELITAT DE GESTIÓ
De la part laboral i econòmica tenen cura l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, fent de nexe la direcció de la Llar d'Infants. De la part pedagògica, el Claustre de mestres, prenent les decisions i els acords conjuntament en reunions periòdiques.

6) RELACIÓ ESCOLA-ENTORN
Tenim relació, a nivell més informal, amb el CEIP Castell de Farners, CEIP Sant Salvador d'Horta i també tenim relació, quan cal, amb els Serveis Socials, amb el CRP La Selva 1 i amb CEDIAP de Blanes.

7) RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Considerem que hi ha d'haver col·laboració a tots els nivells entre la Llar i la família, com:

a) A nivell individual: llibreta informativa; informació verbal diària; entrevista inicial; entrevista final de curs; col·laboracions en l'aula.
b) A nivell col·lectiu: reunió de principi de curs; reunió de classe; altres reunions puntuals; participació en les festes populars; xerrades.

Per tal de no trencar el ritme de les reunions, xerrades, entrevistes...Les famílies han d'assistir-hi sense nens/es.En resum, la nostra llar té com a objectiu principal l'educació integral dels infants de 4 mesos a 3 anys.
Volem oferir al nen/a un lloc agradable, ple d'estímuls, on es senti acollit i segur, potenciant d'aquesta manera, la creativitat, la col·laboració i l'enriquiment personal, respectant alhora la individualitat i el procés maduratiu de cadascú.
L'educació de l'infant i, sobretot en aquesta edat no pot ser una tasca aïllada dels pares o bé d'aquelles persones que tenen al seu càrrec el nen/a durant vàries hores al dia (en aquest cas les educadores de la Llar), sinó que cal una concordança d'actituds per tal d'ajudar al nen/a a créixer en un clima de seguretat, d'afecte i comprensió.
Per aquests motius és important la participació dels pares en les reunions, en les diferents activitats que es van realitzant durant el curs...En definitiva, la participació activa en el centre és important per a tots i sobretot per al propi nen/a que és, en definitiva, la raó de ser de la Llar.L'ADAPTACIÓ

- L'entrada dels nens/es a l'escola es farà de manera gradual, o sigui, no entraran tots els infants ni el mateix dia, ni a la mateixa hora. El motiu és que creiem que és important poder estar a la disposició de cada nen/a durant aquest període d'adaptació a la llar d'infants.
- Durant els primers dies es demana que els infants vinguin a l'escola durant una estona molt curta, una hora per exemple, i a partir d'aquí es va ampliant aquest horari.
- És aconsellable que, durant aquest període, la mare, pare o una persona molt propera l'acompanyi. En el moment d'acomiadar-se es recomana fer-ho d'una forma breu i mai marxar d'amagat.
- Cal procurar que durant aquests primers dies l'infant assisteixi amb regularitat a l'escola. El nen/a no es podrà quedar a dinar fins que estigui ben adaptat.
- Durant aquest període podrà ser útil portar un objecte o joguina que li agradi molt, per tal d'unir-lo emocionalment amb casa seva.
- Si bé durant el període d'adaptació l'horari és molt flexible, una vegada l'infant estigui ben adaptat és important respectar els marges d'entrada i sortida.


 HORARIS

Hora d'acollida: de 7,50h a 9,00h.

Matí:
Entrada: De 8,50h a 9,30h        Sortida: De 11,45h a 12,00h

Tarda:
Entrada: De 14,45h a 15,30h    Sortida: De 16,45h a 18,00h


Per tal de no alterar el funcionament de les activitats de l'aula, és necessari respectar els horaris. Si algun dia heu d'entrar o sortir fora de l'horari general, cal avisar a l'educadora del vostre/a fill/a.


VESTUARI
 Cal que la roba sigui còmoda (xandall, pantalons amb goma, leggings...). es recomana no portar "petos", cinturons...

Si per algun motiu es canvia el nen/a i se li posa roba de la Llar (per haver-se acabat les mudes que el nen/a tenia) cal tornar-la neta el més aviat possible.


ALIMENTACIÓ
- Cal no entrar menjant a la Llar.
- La Llar té servei de menjador amb un nombre limitat de places.
- Aquelles famílies que un dia determinat vulguin aquest servei han d'avisar el dia abans o bé el mateix dia a les 9,00h.
- No es poden portar llaminadures a la Llar per aniversaris...recomanem que porteu panets, coques...
- Per berenar és recomanable portar iogurts, panets, fruita..No s'admeten pastissets (bollicaos, donuts, phoskitos...)
- Quan es facin sortides cal portar un entrepà o fruita que no s'hagi de pelar.


HIGIENE
Dins la llar els infants estan en contacte amb molts altres nens/es, ho toquen tot (sorra, menjar, joguines...), en resum: l'infant s'embruta, per aquest motiu és recomanable que aprengui i adquireixi el costum de dutxar-se i canviar-se la roba cada dia. Pels pares, a vegades, significa dedicar-hi una mica més de temps, però és quelcom que val la pena, li estem ensenyant un hàbit per a tota la vida i que repercutirà en benefici de la seva salut.
Dins la Llar, l'hàbit de la higiene es treballa durant tot l'any i en tots els grups, és important que cada nen/a porti roba de recanvi i bolquers suficients, hi ha estones determinades a cada grup pel canvi dels infants, tot i així, si un nen/a s'embruta, es canvia el bolquer o la roba sempre que faci falta.


SALUT
El nen té dret a estar malalt.
- Els infants tenen un sistema immunitari encara immadur i per tant, estan molt més exposats a infeccions i contagis.
- Quan el vostre/a fill/a estigui malalt o tingui febre, cal que s'estigui a casa, tan per ells mateix com pel perill de contagi que suposa per als altres nens/es.
- Quan el nen/a estigui dies sense poder venir a la Llar d'Infants perquè estigui malalt/a o per altres motius, haureu de comunicar-nos-ho.
- Cal preveure amb qui es quedarà el nen/a quan estigui malalt (avis, altres familiars, cangurs...) ja que no podrpa venir a l'escola.
- Si un nen/a es posa malalt a la Llar d'Infants es trucarà immediatament als pares per tal que el vinguin a buscar. És important que en el moment de la matriculació es donin diferents telèfons de contacte: de casa, avis, treball... i informar a les educadores sobre qualsevol modificació d'aquests.

Davant de qualsevol dubte, sobre l'origen i diagnòstic, caldrà portar sempre un certificat mèdic on hi consti el diagnòstic i si és contagiós o no. Una vegada curada la malaltia o dolència caldrà portar el certificat mèdic corresponent conforme el nen/a està sa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada